Specialisatie

Stratedge Legal heeft kennis van nagenoeg alle zakelijke onderdelen van het recht. De rechtsgebieden waarin Stratedge Legal zich heeft gespecialiseerd zijn het intellectueel eigendomsrecht en het contractenrecht. Daarnaast heeft Stratedge Legal expertise op het gebied van het uitonderhandelen en opstellen van overeenkomsten. Bovendien staat Stratedge Legal cliënten bij in procedures.

Het dienstenpakket van Stratedge Legal is zo ingericht dat zij ondernemers en ondernemingen voor het geheel kan bijstaan in hun handelsactiviteiten. Zowel voor wat betreft het interne organisatorische gedeelte als voor wat betreft het externe commerciële gedeelte.

Stratedge Legal als uw volwaardige business partner.