Projecten in opdracht

Stratedge Legal neemt ook omvangrijkere juridische projecten in opdracht aan, op basis van vooraf met de cliënt geformuleerde doelstellingen tegen een voorafgaand met de cliënt overeengekomen vergoeding. Geen vervelende verassingen dus en toetsbaar succes.

“Bij projecten in opdracht werkt het het beste om fysiek met de client onder één dak te zitten. Uiteraard in de eerste plaats vanuit praktisch oogpunt, maar ook omdat de commerciële mensen nodig zijn om juridisch tot de beste resultaten te komen. Business is leading.”

Contract management; IP Clearance; Due diligence