Investeerders & startups

Investeerders

Voor investeerders geldt dat zij over het algemeen zeer goed in staat zijn te beoordelen of een participatie in een bepaald bedrijf goed in het bestaande portfolio zou passen, welke waarde hun participatie in de toekomst naar hun mening zou kunnen vertegenwoordigen en wanneer en op welke voorwaarden men idealiter in zou willen stappen. Het instapmoment bepaalt immers voor een groot deel de prijs van de participatie en de mogelijkheid om afwijkende commerciële afspraken te maken.

Waar investeerders meestal minder mee hebben, is de juridische beoordeling of datgene wat commercieel is afgesproken ook daadwerkelijk ook dienovereenkomstig in de contracten is opgenomen. Dat is voor niet-juristen toch vaak zeer saaie en taaie materie, waar men eenvoudigweg het geduld niet voor heeft. Stratedge Legal wel. Stratedge Legal zorgt dat de belangen van investeerders zijn geborgd.

Helder in de communicatie. Scherp in de kennis.

Startups

Startups doen er over het algemeen goed aan zich vooral te richten op het genereren van omzet. Zonder omzet immers geen zakelijke toekomst. Niet bang zijn fouten te maken. Risico’s durven nemen. Zonder risico immers geen rendement. Succesvol ondernemen is daarom ook het managen van de risico’s.

Stratedge Legal kent de juridische risico’s en zet voor startups de juiste juridische structuur neer teneinde hen in staat te stellen om – zo veel als mogelijk – vrij van risico’s te kunnen ondernemen. Afhankelijk van de bedrijfsstructuur en de handelsactiviteit bestaat het juridische geraamte in de basis meestal uit een overzichtelijke combinatie van een aantal juridische documenten. Enerzijds ten behoeve van de organisatie en anderzijds ten behoeve van de exploitatie.

Kwalitatief hoogwaardige starterspakketten tegenover een zeer overzichtelijke investering. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de dienstverlening van Stratedge Legal ten behoeve van Startups.